logga

Douleva AB

Douleva
Hur kan jag hjälpa dig?

När du känner värk, smärta och/eller stramhet?
När du har en ålder eller diagnos som påverkar livskvalite och livslängd.

När du funderar på:

Vad kan jag själv göra?
Hur kan jag påverka livssituation
Hur vill jag ha mitt liv?

Jag kan finnas vid din sida, inspirera, informera och vid behov försiktigt "trycka" på ömma punkter.
Vi börjar där du är, i din takt, utgår från din riktning och mål.

Är du beredd?
När vill du börja?

Du kan också vara närstående, kringpersonal och/eller intresserad av livsfrågor.

Fysioterapi
för personer som:
  • är färdigbehandlade men inte upplever sig helt återställda, har kvarstående värk/smärta och/eller stramhet

  • har diagnos/er som påverkar livslängd och kvalitet

Min erfarenhet:

Jag har sedan 1990 när jag blev legitimerad sjukgymnast jobbat på Sjukhus, Vårdcentraler, Habiliteringen, Kommunen och senast på Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola. Jag har jobbat individuellt med personer, som har värk, smärta, nedsatt förmåga att andas och röra sig. Med grupper av personer, närstående, kringpersonal, studiecirklar och föreläsningar.

Dödsdoula,
eller Doula i livets slutskede

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt, person som tjänar. Många känner till yrket förlossningsdoula, men det finns företags- och skilsmässodoulor också.
För mer information se Vila Begravningsbyrå och www.dodsdoulan.se.

I november 2022 blev jag certifierad Dödsdoula i Sverige. Under utbildningstiden praktiserade jag och på Begravningsbyråer, samt andra platser där jag möter människor i livets slutskede, närstående och/eller personal. När jag blev certifierad blev mitt första större uppdrag att doula min pappa och stöd till min mamma. Under våren började jag jobba på några olika begravningsbyråer och fortsätter under sommaren.

Döden är en del av livet.
Utbildning, information och studiecirklar

Utbildning, föreläsningar, inspirationstimmar/dagar för intresserade personer, närstående, kommun, region, assistansbolag, dagliga verksamheter och boenden. Föreläsningar skräddarsys i samverkan med uppdragsgivaren.

Samverkar med Sensus runt Informationskvällar om bland annat:

Kortlekarna öppnar upp för samtal om existentiella frågor. Att leva i en föränderlig värld är inte alltid lätt. Men genom att dela tankar om sådant som drömmar och rädslor, mening och tomhet, kan vi göra det hela mer hanterbart.
Dessa kort kan användas som utgångspunkt för en studiecirkel om existentiella frågor. De kan också användas som inspiration och ”bonusmaterial” i andra samtalsgrupper och individuella samtal där man lyfter existentiella frågor.

Om mig

Jag heter Eva Miller

  • är en erfaren fysioterapeut (utbildad 1990), samt har arbetat inom vård och omsorg sedan sommaren 1981.

  • blev certifierad Dödsdoula november 2022, men har jobbat med liknande uppdrag sedan 2002

Jag driver en klinik i Sundsvall, men kan träffa dig i hemmet, eller på annan plats där du befinner dig. Vi kan också mötas digitalt. Jag jobbar med person med syftet att stödja och inspirera i livsprocessen, ett värdigt liv och värdiga avslut.

Jag jobbar även med närstående, personal och/eller intresserade av existentiella frågor.

Min starkaste kompetens är att möta människan, som har en ålder och/eller diagnos, som påverkar livskvalite och/eller livslängd.

Douleva AB bildades hösten 2021. Kliniken finns i Sundsvall, men jobb görs i hela Sverige. Här erbjuds du kunskap, stöd och inspiration som person, närstående, personal och/eller intresserad. Företaget är ett komplement till hem- och sjukvård, församlingar och begravningsbyråer.

Kontakt

Eva Miller
Fysioterapeut, Dödsdoula och Begravningsrådgivare
Douleva AB
070-2803720
kontakt@douleva.se